ژانویه 14, 2020
اعصاب بدن

اعصاب بدن

۱۲ جفت عصب کرانیال ( مغزی) و ۳۱ جفت عصب از ستون فقرات وظیفه عصب […]